Ważne jest by znać swoje owce, wiedzieć która da lepszą wełnę, a z której… korzystać na inne sposoby

Jadąc na międzynarodową imprezę skautową ważne jest, aby wiedzieć dlaczego możemy uczestniczyć w takich wydarzeniach, czemu one służą i jednocześnie promować skauting w naszych środowiskach, aby w przyszłości również inni mogli z skorzystać z takich spotkań.