Jak w każdym stadzie, tak i wśród owiec, panują pewne zasady a nawet hierarchia, ale też i cele (np. jak zjeść najlepszą trawę i jednocześnie podzielić się nią ze współowcami). Każda owca musi wiedzieć jaka jest jej rola.

Międzynarodowe spotkania skautowe służą m.in. podnoszeniu tematu problemów globalnych na całym świecie. Skauting jako największy ruch młodzieżowy ma za zadanie promować aktywną postawę wobec globalnych, ale i lokalnych wyzwań. Aby móc uczestniczyć we wspólnych dyskusjach ważne jest, aby wcześniej się do nich przygotować.